Kardiološka ordinacija Medicor
Kardiološki pregled

Kardiološki pregled

Na prvi kardiološki pregled vas napoti osebni zdravnik, ko zazna srčno-žilno bolezen.
Nato vas čez približno pol leta pokličemo na kontrolni kardiološki pregled.

Prvi kardiološki pregled

V ambulante Medicor bolnika na prvi kardiološki pregled bolnika napoti osebni zdravnik, ko zazna srčno-žilno bolezen. 

Prvi kardiološki pregled v naših ambulantah vključuje pogovor s kardiologom, pregled zdravstvene in družinske anamneze, klinični pregled, merjenje krvnega tlaka, antropometrične meritve, EKG, ultrazvok srca. Po potrebi specialist kardiolog naroči dodatne preglede in preiskave: laboratorijske preiskave krvi, cikloergometrijo, ultrazvok vratnih žil …

Prvi kardiološki pregled zaključimo z napisanim mnenjem, ki ga pacientu pošljemo po pošti. Predpišemo morebitno terapijo in svetujemo o potrebnih dodatnih preiskavah pri drugih specialistih.

Po potrebi kardiolog napoti bolnika na poseg v Izolo.

Kontrolni kardiološki pregled

Na prvi kardiološki pregled v ambulante Medicor v Ljubljano ali Portorož pacienta napoti osebni zdravnik, ko zazna srčno-žilno bolezen.

Pol leta (oziroma po oceni zdravnika) po prvem pregledu pacienta v ambulante Medicor pokličemo na kontrolni kardiološki pregled, kjer ponovimo postopke, primerjamo rezultat zdravljenja in predpišemo morebitno dodatno ali novo terapijo.