Kardiološka ordinacija Medicor

Prim. Ivan Žuran, dr. med. je specialist interne medicine. Bil je predstojnik več oddelkov v UKC Ljubljana. Pod njegovim vodstvom so v Splošni bolnišnici Celje v letu 2010 ustanovili Center za bolezni ožilja. Leta 2006 mu je bil podeljen naziv primarij.

Rojen 13.januarja 1953 na Ptuju. Osnovno šolo je obiskoval v Cirkulanah, gimnazijo na Ptuju, leta 1971 je maturiral. Medicinsko fakulteto v Ljubljani je zaključil leta 1977. Po odsluženem vojaškem roku je stažiral v Splošni bolnišnici Celje, nato pa delal kot zdravnik splošne medicine v Zdravstvenem domu Celje v letih 1979-1981. Leta 1981 se je zaposlil v Splošni bolnišnici Celje kot specializant interne medicine in opravil specialistični izpit leta 1985.

 Do leta 1996 je delal na Oddelku za intenzivno interno medicino. Med leti 1996 in 2000 je bil predstojnik takratne bolnišnične Poliklinike oz. kasnejšega Urgentnega oddelka. Leta 2000 je prevzel vodenje Oddelka za sistemske in presnovne bolezni, do leta 2013 je bil predstojnik Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo. Od februarja 2018 je upokojen, pogodbeno dela v MC Medicor v Ljubljani, v Ultrazvočni ambulanti Wahibi d.o.o. v Vojniku in v Angiološki ambulanti SB Celje.

Podiplomsko se je izpopolnjeval leta 1988 na Univerzi v Zagrebu s  področja Kardiovaskularnih bolezni in študij zaključil z zagovorom magistrskega dela 1992 po naslovom: EKG spremembe v odvodih V4R in CR4R pri akutnem miokardnem infarktu spodnje stene in desnega prekata. Na Univerzi v Ljubljani je leta 2010 zagovarjal doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Pavla Poredoša pod naslovom: Intenzivno zdravljenje kritično bolnih z inzulinom: vpliv na pretok v podlakti. Leta 2006 mu je bil podeljen naziv primarija. 

Na področju angiologije se je poleg študija na Medicinski fakulteti izpopolnjeval na Kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC Ljubljana. Pod njegovim vodstvom so v Splošni bolnišnici Celje v letu 2010 ustanovili Center za bolezni ožilja, ki uspešno uveljavlja multidisciplinarni pristop k obravnavi bolnikov z boleznimi ožilja.

Poleg vsakodnevnega dela na oddelku je bil vsa leta aktivni član Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške Zbornice Slovenije. Pri Slovenskem zdravniškem društvu je bil dejaven v različnih komisijah, zlasti v komisiji, ki je pripravljala vsebine specializacij iz interne medicine. Je član Strokovnega sveta internističnih strok in član strokovnega odbora Združenja internistov SZD, dolga leta član strokovnega odbora Združenja za žilne bolezni SZD.  Pri delu Zdravniške zbornice je bil dva mandata poslanec (2002-2010). Pri Zdravniški zbornici je bil imenovan za glavnega mentorja za področje interne medicine. 

V širšem družbenem okolju je dejaven zlasti na področju zdravstvenega prosvetljevanja ljudi in vzpodbujanja k zdravemu načinu življenja. Kot zdravnik in član odbora aktivno deluje v Društvu maratoncev in pohodnikov Celje, pri čemer skrbi za organizacijo zdravstvene oskrbe zahtevnih športnih prireditev kot sta Maraton državnosti in Ultramaraton Celje-Logarska dolina.


Vsi zdravniki