Kardiološka ordinacija Medicor

Prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič, dr. dent. med. je zanimanje za pedagoško in raziskovalno delo že kot študentko leta 1973 pripeljalo na Inštitut za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kateremu je ostala zvesta vse do današnjih dni. Zaznamujejo jo izjemne značajske vrednote kot so: kolegialnost, spoštljivost, objektivnost v odnosu do sodelavcev in študentov, potrpežljivost, vztrajnost in inovativnost pri raziskovalnem in strokovnem delu.

Prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič, dr. dent. med. na dodiplomski stopnji poučuje študente medicine, dentalne medicine, fizioterapije, farmakologije in živilske tehnologije. Svoje bogato znanje histologije je skupaj s soavtorji prenesla v pet bogato ilustriranih učbenikov. Profesorica je, kot vsestranska, komunikativna in nesebična raziskovalka, znala vzpostaviti sodelovanje tudi z raziskovalci sorodnih strok doma in v tujini. 

Uspešno je vodila raziskave s sodelavci onkološkega inštituta, kjer je za raziskavo »O vlogi limfocitov pri nastanku postiradiacijskih sprememb v sluznici črevesa« skupaj s sodelavci prejela nagrado sklada Borisa Kidriča. Zelo odmevna je bila tudi raziskava, pri kateri je pomagala pri oranju ledine na področju citofotometričnega določanja gostote DNA in faz celičnega ciklusa malignomov za načrtovanje kemoterapije. Rezultati njene doktorske disertacije »Morfološke in morfometrične spremembe črevesja po obsevanju in kemoterapiji« so sad sodelovanja z mentorjem prof. dr. Francem Lukičem z onkološkega inštituta. 

V zadnjem desetletju se je prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič, dr. dent. med. posvetila intenzivnim morfološkim raziskavam bolezni srca in ožilja, predvsem pa vzpostavljanju meddržavnega raziskovalnega sodelovanja s Favaloro Foundation Cilinic v Buenos Airesu in University Hospital v Clevelandu, ZDA, kjer je bila tudi gostujoča profesorica. Njena objavljena raziskovalna dela so mednarodno odmevna in citirana. Vedno je uspevala v pravem času in na pravem mestu uporabiti teoretično znanje v klinični praksi.


Vsi zdravniki