Kardiološka ordinacija Medicor

Dr. Dorijan Marušič (1957) je specialist interne medicine. Bil je direktor Splošne bolnišnice Izola, dva mandata državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, svetovalec direktorja ZZZS.

Prim. Dorijan Marušič, dr. med. je leta 1976 po maturi vpisal študij matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani in leta 1981 diplomiral. Zatem je vpisal še študij na Medicinski fakulteti, diplomiral leta 1989 in se specializiral na področju interne medicine. Zdravniško prakso je opravljal v Splošni bolnišnici Izola in v UKC Ljubljana, izobraževal se je na več podiplomskih in specialističnih izobraževanjih v tujini.

Leta 1998 se je zaposlil kot vodja Enote za intenzivno nego v Splošni bolnišnici v Izoli, maja leta 2020 je postal strokovni direktor te bolnišnice. Bil je državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, med leti 2010 in 2012 je bil minister za zdravje RS Slovenije. Opravljal je funkcijo svetovalca generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Bil je član skupine strokovnjakov za učinkovite načine vlaganja v zdravje pri GD SANCO, še vedno je član Nacionalnega observatorija pri Ministrstvu za zdravje v Luksemburgu. Magistriral je na Fakulteti za družbene vede s temo "Merjenje izidov zdravstvenih storitev". Je član Strateškega sveta za zdravje pri Vladi RS.

Kot mednarodni svetovalec je sodeloval v več kot 20 državah in več kot 100 nacionalnih in mednarodnih projektih na področju zdravstvenih storitev, zdravstvenega zavarovanja, načinov plačila, izboljšanja kakovosti in varnosti, standardizacije, zdravstvene informatike in vrednotnega zdravstva.

Predava na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Veliko je objavljen in citiran v priznanih znanstvenih revijah in publikacijah.


Vsi zdravniki