Kardiološka ordinacija Medicor

Prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med. je v svojem dolgoletnem delu na Inštitutu za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete v Ljubljani uspela uspešno povezati pedagoško in znanstveno – raziskovalno dejavnost s klinično prakso.

Prof. Marjeta Zorc se je že v začetku dela na Inštitutu kot asistentka in kasneje kot docentka vključila v pripravo računalniško organiziranega pouka, ki ga je skupno s sodelavci uspešno razvijala vsa leta dela na Inštitutu. Izobraževanje v tujini ji je omogočilo prenos znanja organizacije pouka na Medicinsko fakulteto. Kot predstojnica Inštituta je v zadnjih letih sooblikovala pomembna učna gradiva za študente medicine, dentalne medicine, farmakologije in laboratorijske medicine.

Pri pedagoškem delu se je vedno trudila, da študentom prikaže smisel aktivnega učenja predmeta Histologija in embriologija, ki je potreben za dobro klinično prakso. V svojih predavanjih je vedno poudarjala pomembnost zdravniškega poklica, ki ni samo poklic, temveč predstavlja posebno poslanstvo. S svojim strokovnim in človeškim odnosom do študentov in bolnikov predstavlja vsa leta, poseben vzgled.

V znanstveno – raziskovalem delu se je posvetila boleznim srca in ožilja. Na Inštitutu za histologijo in embriologijo je razvila novo dejavnost histološke analize vzorcev bioptičnega materiala srčne mišice, katerih razultati so pomembni pri zdravljenju bolezni srca in ožilja. Posvetila se je raziskovanju vzrokov aterosklerotičnega procesa koronarnih in perifernih arterij, povezanih z dejavniki tveganja. Zadnja leta raziskuje predvsem teorijo infektivnega vzroka te bolezni.

Kot gostujoča profesorica je predavala na številnih Univerzah ter kongresih doma in v tujini. Uspela je stkati trajne strokovne povezave z Univerzo v Ženevi, Univerzitetno kliniko v Clevelandu in s Favaloro Univerzo v Buenos Airesu, s katerimi so podpisane tudi pogodbe o sodelovanju.

Znanje bazične medicine, povezano s klinično prakso na področju kardiologije ji je omogočilo, da je uspešno razvila tretji Slovenski center za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC MEDICOR v Izoli, pred in post operacijski center Medicor v Ljubljani ter Center za preventivno kardiologijo in rehabilitacijo v portoroških hotelih LifeClass.


Vsi zdravniki